Ana Sayfa
Hakkımızda
Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim
Değer yaratan ve şeffaf yönetim başarılı işin temelini oluşturmaktadır. Poliya'da bu temel, sorumlu ve verimli bir şekilde yapılanmış organizasyon şeklinde yer almaktadır, hem yönetim hem de kontrol mekanizmaları bu temel üzerine kuruludur.
Sürdürülebilir
katma değer.
Sürekli değer katma, Poliya'nın iş politikasının ana hedefidir, kısa vadeli fırsatlar yerine uzun vadeli başarıya önem verilmektedir.
Poliya'nın verdiği öncelik, hissedarları, müşterileri, tedarikçileri, çalışanları, kamu ve özel kuruluşlar arasındaki güven esasına dayalı ilişkiler üzerinedir.
Bu tanımlama çerçevesinde Poliya bir iş ve çalışma ortağı olarak her zaman bağlı, adil ve sorumluluk çerçevesinde hareket etmektedir. Poliya'nın etkin ve şeffaf görev-sorumluluk yapısı, kontrol araçları ve açık bilgi politikası bu prensipleri destekleyecek en yalın göstergelerdir.
Piyasa düzeyinde tam sorumluluk.
Poliya'nın oluşturduğu özerk ve yalın yönetim yapısı, operasyonel kararları hızlandırmanın yanında yönetim düzeyini de piyasaya yaklaştırmaktadır. Kurumsal stratejik hedefler doğrultusunda yönetim tarafından belirlenen bütçe kapsamı içinde, Poliya'nın üç direktörlüğü bir kar merkezi olarak tam sorumluluk taşımaktadır. Yönetim sorumluluğu olan birimler kurumsal kurallar, analiz ve kontrol mekanizmalarıyla desteklenmektedir.
Özerk yönetim sorumluluğunun diğer bir rolü de Poliya'nın başarıya bağlı, katma değer üzerine kurulu ödüllendirme programına katkı sağlamaktadır.
Profesyonel yönetim ve kontrol.
Poliya'daki en üst düzeyi olan direktör kademesinin 3 olması üst yönetimdeki verimli yapılandırmayı yansıtmaktadır.
Poliya'nın üst düzey yöneticileri, profesyonel ve stratejik becerilerini kanıtladıkları öz geçmişe sahip kişilerdir. Çoğunun başka firmalarda yönetim deneyimine sahip olması, Poliya'nın iş potansiyelini gerçekçi bir biçimde değerlendirilmesine fırsat sağlamaktadır. Komiteleri ve takımları ile yönetim güncel ve gelecekteki pazar fırsat ve risklerini analiz ederek Poliya'nın kurumsal vizyonunu, iş yapısını, organizasyonel ve finansal stratejilerini tanımlamaktadır. En üst düzey kontrol kurulu olarak, hedeflerin durumunu denetlemektedir.