Ana Sayfa
Hakkımızda
Araştırma ve Geliştirme
Araştırma ve Geliştirme
Müşteri odaklı, özel amaçlı, yüksek teknoloji doymamış polyester reçineleri konusunda lider tedarikçi olmak ve gelişmiş reçine sistemleri — araştırmak, tasarlamak, geliştirmek ve entegre etmek için sofistike bir Araştırma Geliştirme departmanı oluşturduk.
Bugünün fikirleri.
Yarının yeni ürünleri.
Müşteri odaklı, özel amaçlı, yüksek teknoloji doymamış poliester reçineleri konusunda lider tedarikçi olmak ve gelişmiş reçine
sistemleri — araştırmak, tasarlamak, geliştirmek ve entegre etmek için sofistike bir Araştırma Geliştirme departmanı oluşturduk.
Yirminci yüzyıl teknolojik gelişmenin ivme kazandığı bir dönem oldu. Bu dönemde pek çok yeni ürün insanlık hizmetine sunuldu. Şüphesiz bu önemli buluşların içinde doymamış poliester reçineleri ve vinilester reçineleri yer aldı.
Sürekli iyileştirme ve gelişmelere açık olan kompozitler ve polimerler yeni milenyumdaki en önemli malzemelerden biri olacaktır. Poliya 1983 yılında bu konuda üretime başlamış ve yaklaşık 30 sene gibi çok kısa bir geçmişe sahip olan bu sektörde uluslararası alanlarda birçok başarıya imza atmıştır.
Araştırma ve
Geliştirme süreci
Kullanıcıların istek ve gereksinimleri Poliya Araştırma ve Geliştirmesi için en temel noktayı oluşturmaktadır.
Araştırma ve Geliştirme süreci, tasarımdan başlayarak son ürüne kadar devam eder. Bu süreç çerçevesinde, pazar araştırması ve kullanıcı istekleri, Teknoloji ve Pazar geliştirme departmanı tarafından
Ar-Ge, Ürün geliştirme, Endüstriyel Tasarım ve Üretim Sistemlerini içeren çeşitli aşamaları zincirleme biçimde kat eder.
Bu eşzamanlı mühendislik çalışmaları sonucunda ürün pazara sunulmaktadır. Gerekli durumlarda ve bilimsel çalışmalarda ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma kuruluşlarından da destek alınmaktadır.
Poliya bünyesindeki laboratuarlar
Poliya'nın yenilikçi itiş gücü olan Poliya Laboratuarları yeni nesil kompozit reçine teknolojilerini tanımlamaktadır.
Merkezi Laboratuar
Poliya MerkLab, sürekli biçimde jelkotlar, polyester reçineleri, vinilester reçineleri, DCDP sistemleri, skin ve bariyer kotlar gibi birçok alanda eşzamanlı iyileştirme ve yenileştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca MerkLab, destek programı çerçevesinde müşteri teknik sorularına yanıt vermektedir. Poliya MerkLab sürekli yeniden değerlendirme aktiviteleri ile Poliya'ya sadece rekabetsel anlamda katkı sağlamakla kalmayıp Poliya'yı sektörde lider konumunda tutan yapıtaşıdır.
Renk ve Pigment Pasta Laboratuarı
Poliya RPPL, Poliya'nın ürettiği Pigment pasta ve renkli jelkotların altyapısını sağlamanın yanı sıra, sürekli ve yeni renk-pigment teknolojileri geliştirmekte ve uyarlamaktadır. RPPL poliester ve jelkot ile sınırlı kalmayıp benzer yapıdaki Selülozik, Akrilik, Poliüretan ve Epoksi sektörlerine de renk konusunda servis sağlamaktadır.
Polimer Araştırma Laboratuarı
Poliya PAL, yeni nesil kompozit polimer sistemleri için dünya klasmanında araştırma ortamı sağlamaktadır. İki komponentli sistemler (UPE, Vinilester, PÜ, Akrilik) başta olmak üzere jelkotlar, yapıştırıcılar ve hızlandırıcılar konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Kalite Kontrol Laboratuarı
Poliya KKL, Poliya'nın kalite güvence sistemi içerisinde, gelişmiş İPK (İstatistiksel Proses Kontrol), KÖ (Kabul Örnekleme), ANOVA ve FMEA metotları geliştirmekte ve uygulamaktadır. KKL, Poliya'nın ürün kalitesini denetler, stabilitesini ve güvenilirliğini sağlar.
Proses Kontrol Laboratuarı
Operasyon birimi altında yer alan Poliya PKL, Poliya'nın kompleks üretim ağını ve üretim aşamalarını kontrol altında tutmaktadır.
Kompozit Teknolojileri Uygulama Merkezi
Poliya-Composite Technologies Application Center veya kısa adı CTAC, kompozit teknolojileri uygulama merkezi olarak, kompozit üreticilerine ve profesyonel kullanıcılara yol göstermek amacıyla kurulu sürekli hizmet veren bir eğitim ve uygulama merkezidir. Poliya-CTAC'de, jelkot uygulaması, el-yatırması, kalıp ve model imalatı, infüzyon uygulamaları hakkında eğitimler verilmektedir. RTM ve elyaf püskürtme uygulaması konusunda da hizmet vermekte ve ücretsiz seminerlere de ev sahipliği yapmaktadır. Rüzgar türbin kanatlarından, deniz-marin reçine infüzyon uygulamalarına kadar birçok ürünün üretilebileceği bir deneme-uygulama merkezi niteliğindedir.
Geleceğe Bakışımız
 
 
Poliya Türkiye Bilimsel Araştırma ve Teknoloji kurumu (TÜBİTAK) ve diğer üniversiteler ile EOP-Endüstriyel ortaklık programı çerçevesinde bilgi birikimini paylaşmıştır.
 
 
Bilimsel çalışma ve yayınlarda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İİT) ve Technische Universität Hamburg-Harburg (TÜHH) ile gerçekleştirilen kompozit nano karbon tüpleri konusundaki çalışmalara katkıda bulunmuştur.