Ana Sayfa
SGÇ&K
Çevre
SGÇ&K | Çevre
Poliya için Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite konuları en üst düzey öneme sahiptir. GÇ&K standartları Poliya için temel oluşturmakta — Poliya ve çalıştığı iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri arasındaki güvenin anahtarı niteliğindedir.
Sorumluğumuz
Sağlık ve güvenliğin en öncelikli konumuz olduğunun,
Çevresel etkimizi en aza indirmemiz gerektiğinin,
İşimizi açıklık, şeffaflık ve sürekli geliştirme üzerine kurduğumuzun
Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizi tasarlarken doğal dengeyi göz önünde bulundurmamız gerektiğinin,
Bu politikaları, sürdürülebilir biçimde, sağlık, güvenlik, çevre
ve kalite yönetim sistemleri ile uygulamamız gerekliliğinin bilincindeyiz.
Çevre konusuna duyarlılığımız
Çevresel koşulların hızla değiştiği ve doğal kaynakları koruma bilincinin giderek arttığı günümüzde, Poliya ve çalışanları olarak "Sürdürülebilir Gelişim" yaklaşımı ile hareket ederek, "çevreyi" gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekteyiz.
Poliya yeni ürün tasarımlarında, yeni tesis ve ekipmanlarında ve tüm üretim prosedürleri için çevre koruma politikalarını entegre etmektedir.
Kimya sektöründe çalışan her kuruluşun, doğayı ve ekolojik dengeyi koruma görev ve sorumluluğuna sahip olduğunun bilincindeyiz.
Bu konuda Poliya üzerine düşeni getirmekte, üretim atıklarını arıtmakta ve doğal su kaynaklarını korumaktadır. Katı atıkların büyük bir bölümünü geri dönüşüm zincirine katmanın yanı sıra ofis ortamı atıklarının da tamamını geri dönüşüme kazandırmaktadır. TEMA ile birlikte yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına katılmaktadır.
Poliya Schütz IBC ambalaj geri dönüşüm sistemi ile Avrupa içinde kullanılan ambalajlarını sirküle etmektedir. Tüm hammadde ambalajları geri dönüşüme kazandırılmakta ve hiçbir atık su arıtılmadan doğaya geri verilmemektedir.

Kapsam:

Çevre yönetim sistemi,
• Tüm üretim aşamaları,
• Satın alma, taşeronlar,
• Malzeme, mamul ve atık depolama,
• Ürün ve hammadde taşıma ve nakliye,
• Testler ve kalite kontrol,
• Yaşam döngüsü,
• Atık yönetimi, (geri dönüşüm, geri kazanım, yenileme, tekrar kullanım, bertaraf)
• Bakım,
• Ofis faaliyetleri,

Faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyetler, Çerkezköy-Fabrika ve Avcılar-Merkez Ofis bünyesinde gerçekleşmektedir.
Nasıl başardık?
Üçlü Sorumluluk
Poliya tüm faaliyetlerini TKSD-Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği çatısı altında, üçlü sorumluluk politikası doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
TEMA
Poliya, TEMA ile işbirliği içinde ağaçlandırma ve geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştirmektedir.