Ana Sayfa
SGÇ&K
Sağlık
SGÇ&K | Sağlık
Poliya için Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite konuları en üst düzey öneme sahiptir. SGÇ&K standartları Poliya için temel oluşturmakta — Poliya ve çalıştığı iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri arasındaki güvenin anahtarı niteliğindedir.
Sorumluğumuz
Sağlık ve güvenliğin en öncelikli konumuz olduğunun,
Çevresel etkimizi en aza indirmemiz gerektiğinin,
İşimizi açıklık, şeffaflık ve sürekli geliştirme üzerine kurduğumuzun
Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizi tasarlarken doğal dengeyi göz önünde bulundurmamız gerektiğinin,
Bu politikaları, sürdürülebilir biçimde, sağlık, güvenlik, çevre
ve kalite yönetim sistemleri ile uygulamamız gerekliliğinin bilincindeyiz.
Sağlık konusuna duyarlılığımız
Poliya olarak süreç, faaliyet veya ürünlerimiz ile hiçbir insan, çalışan, komşu, ziyaretçi veya müşteriyi kötü yönde etkilememenin görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.
Poliya'nın tüm faaliyetleri ve çalışma koşulları genel ve yerel düzenleyici yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde sürmekte ve sürecektir.
Düşük emisyonlu ürün serilerimizi sunmanın yanında infüzyon, vakum torbalama ve benzeri modern-sağlıklı üretim yöntemlerini kullanıcılarımıza sürekli paylaşıyoruz. Gönüllü olarak imza attığımız Üçlü Sorumluluk programı ile üstlendiğimiz sorumluluk bu konuya verdiğimiz önemin en yalın göstergesidir.
Belirlediğimiz bu genel politikayı kurumumuzun her noktasında, uygun organizasyon, politika, amaç, faktör, eylem planı, metot ve araçlar olarak implemente etmekteyiz.
Nasıl Başardık?
Üçlü Sorumluluk
Poliya tüm faaliyetlerini TKSD-Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği çatısı altında, üçlü sorumluluk politikası doğrultusunda gerçekleştirmektedir.