Ana Sayfa
SGÇ&K
Entegre Yönetim Sistemi Politikası
 
SGÇ&K | Entegre Yönetim Sistemi Politikası
 
Sorumluğumuz
Sağlık ve güvenliğin en öncelikli konumuz olduğunun,
Çevresel etkimizi en aza indirmemiz gerektiğinin,
İşimizi açıklık, şeffaflık ve sürekli geliştirme üzerine kurduğumuzun
Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizi tasarlarken doğal dengeyi göz önünde bulundurmamız gerektiğinin,
Bu politikaları, sürdürülebilir biçimde, sağlık, güvenlik, çevre
ve kalite yönetim sistemleri ile uygulamamız gerekliliğinin bilincindeyiz.
• 1983 yılından bu yana, ürünleri ile hayatın her alanında var olmayı sürdürmek,
• Yasal mevzuatların gereklerini yerine getirerek, tüm faaliyetlerimizde iş güvenliğini sağlamak, çalışanların sağlığını ve çevreyi korumak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek, riskleri değerlendirmek ve bunları en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği bilinciyle, kazasız iş ortamları oluşturmak ve şirket bünyesinde tüm çalışanlarımızın da katkıda bulunacağı bir İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü geliştirmek,
• Yasal mevzuatların gerekliliğini yerine getirerek, oluşan veya oluşabilecek çevresel etkileri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak,
• Çevre kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, (iklim değişikliğinin azaltılması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunması,)
• Kullanılan ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak,
• Günümüzdeki ve gelecekteki Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek,
• Kaynaklarının büyük bir kısmını teknolojiye ayırmak,
• Çalışanların ve toplumun çevre bilincini artırmak,
• Çevre performansının sürekli takip etmek ve artırılması için faaliyetleri yürütmek,
• Teknik destek ve hizmet ile müşterilerimizin her zaman yanında olmak, kesintisiz ve zamanında tedarik sağlamak,
• Tüm Poliya personellerindeki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standartları gereklerini tüm personellerimizin katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
Nasıl başardık?
Üçlü Sorumluluk
Poliya tüm faaliyetlerini TKSD-Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği çatısı altında, üçlü sorumluluk politikası doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
TEMA
Poliya, TEMA ile işbirliği içinde ağaçlandırma ve geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştirmektedir.