Ana Sayfa
SGÇ&K
Güvenlik
SGÇ&K | Güvenlik
Poliya için Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite konuları en üst düzey öneme sahiptir. SGÇ&K standartları Poliya için temel oluşturmakta — Poliya ve çalıştığı iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri arasındaki güvenin anahtarı niteliğindedir.
Sorumluğumuz
Sağlık ve güvenliğin en öncelikli konumuz olduğunun,
Çevresel etkimizi en aza indirmemiz gerektiğinin,
İşimizi açıklık, şeffaflık ve sürekli geliştirme üzerine kurduğumuzun
Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizi tasarlarken doğal dengeyi göz önünde bulundurmamız gerektiğinin,
Bu politikaları, sürdürülebilir biçimde, sağlık, güvenlik, çevre
ve kalite yönetim sistemleri ile uygulamamız gerekliliğinin bilincindeyiz.
Güvenlik konusuna duyarlılığımız
Poliya olarak hammadde tedarik zincirinden başlayarak, üretim, taşıma, kullanım, depolama ve gerekli durumlarda bertaraf edilmesine kadar yer alan süreçler içinde kabul edilemez riskleri ortadan kaldırmaya yönelik, güvenlik konusunda gerekli tüm adımları atmaktayız.
Poliya yeni ürün tasarımlarında, yeni tesis ve ekipmanlarında ve tüm üretim prosedürleri için üretim güvenlik ve çevre koruma politikalarını entegre etmektedir.
Ürettiğimiz veya sattığımız, tüm ürünlerle ait MGBF (Malzeme Güvenlik Bilgi Föyleri) ve Teknik bültenleri sağlamaktayız. MGBF'lerimiz Türkçe, İngilizce, Flemenkçe, Almanca, İtalyanca, İsveççe ve İspanyolca olmak üzere birçok dilde ve çevrimiçi olarak da mevcuttur. Poliya ürünlerinin MGBF'leri Avrupa Birliği 91/155/EEC-2001/58/EC' yönetmeliklerine uygun biçimde hazırlanmıştır.
Tüm Poliya ürünlerinde akıllı ürün etiketleri bulunmakta, ürün ile ilişkili özel taşıma ve depolama bilgileri gibi birçok önemli bilgiyi içermektedir. Tüm ürünlerimizde, izlenebilirlik ve güvenlik için verilmiş özel kimlik niteliğinde şarj kodu yer almaktadır. Güvenlik ve MGBF'leri 24 saat ulaşılabilecek biçimde online olarak sunulmaktadır.
Tüm Poliya personeline deprem ve yangın başta olmak üzere acil durum prosedürleri konusunda tüm gerekli eğitimi sağlanmıştır.
Poliya üretim tesislerinde ve yönetim binalarında, afet, kaza ve acil durumların olası etkilerini en aza indirecek biçimde Acil durum planlarları oluşturmuştur.
Poliya kendi bünyesinde deprem ve yangın müdahale planı, takım ve ekipmanı bulundurmaktadır. Poliya tesis ve ofisleri içinde olası riskleri en aza indirmek için görsel acil durum planları ve yönlendirme işaretleri bulunmaktadır.
Nasıl başardık?
Üçlü Sorumluluk
Poliya tüm faaliyetlerini TKSD-Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği çatısı altında, üçlü sorumluluk politikası doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
Avrupa İş Güvenliği İdaresi
Poliya'nın güvenlik bilgi dokümantasyonu Avrupa Birliği EEC 2001/58/EC yönetmeliğine uygundur.
Kalder
Poliya Türkiye ulusal kalite derneği KalDer üyesidir.
Pagev
Poliya Pagev Plastik üreticileri derneği üyesidir.