Ana Sayfa
Ürünler
Yardımcı Kimyasal Maddeler
Hızlandırıcılar
Kompozitler için Yardımcı Kimyasal Maddeler
Toplam çözüm sağlayıcınız, Poliya kompozitler için "Tek noktadan alışveriş" yeriniz.
Ürün Teknik Bilgileri
Poliya ürünlerine ait detaylı teknik bilgiye online dokümanlar bölümünden ulaşabilir veya bu sayfada yer alan ürünlerle ilgili genel bilgileri içeren dokümanlara aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Hızlandırıcılar
Hızlandırıcılar, poliester ve vinilester reçineler için sertleşme - kür reaksiyonunu hızlandıran bileşiklerdir. Poliya'nın birçok jelkotu ve reçinesi hazırda hızlandırıcı içermektedir. Uygulama şartlarına bağlı olarak, kompozit üreticileri reçine ve jelkotlara, sertleştiriciyi katmadan önce hızlandırıcı katıp karıştırabilirler. Genelde kobalt-esaslı hızlandırıcılar, sertleştiriciye yardım ederek reaksiyonu başlatırlar. Bilenen bu kür-reaksiyonu sonucunda ürün sertleşerek katı formunu alır.
Kobalt Esaslı Hızlandırıcılar
Kobalt 1% çözelti 25 kg/bidon
Kobalt 6% çözelti 24 kg/bidon
Kobalt 8% çözelti 5 kg/bidon
Kobalt 8% çözelti 25 kg/bidon
Kompozit endüstrisinde genelde standart olarak kabul edilen, %6'lık Kobalt aslında kobalt naftenat ve kobalt oktoat'ın çözeltisine verilen kısa isimdir. Bu hızlandırıcı türü poliester, jelkot ve vinilesterin sertleştirilmesinde MEK-P tipi sertleştiricilerle çalışmaktadır.
Kobalt esaslı hızlandırıcıların asıl kullanım nedeni, poliester ve vinilesterin sertleşme yani kür reaksiyonunu hızlandırarak bu reaksiyonun oda sıcaklığında gerçekleşebilmesini sağlamaktır. Kobalt-esaslı hızlandırıcılar, sertleştiriciye yardım ederek reaksiyonu başlatırlar. Bilenen bu kür-reaksiyonu sonucunda ürün sertleşerek katı formunu alır. Reçineye ilave edilecek hızlandırıcı miktarı, kullanılan reçine tipine, ortam sıcaklığına ve istenen jel süresine göre değişiklikler göstermektedir. Genel olarak %0,1-1 aralığında (reçine miktarına bağlı olarak) Kobalt %6 ilave edilebilir.
Pergaquick A 200
DMA - Dimetilanilin
25 kg/bidon
Poliester ve vinilester sertleştirmesinde kullanılan bir hızlandırıcıdır. Dimetilanilin (DMA), benzoil peroksit (BPO) tipi sertleştiriciler ile kullanılır. Ayrıca Kobalt %6 ile kombine edilerek, metil etil keton peroksit (MEK-P) tipi sertleştiriciler ile de kullanılabilir. Bu sistemler oda sıcaklığında hızlı sertleşme sağlarlar.
DMA, poliester ve vinilesterlerin oda sıcaklığına sertleşmesini hızlandırmak için radikal oluşumunu kontrol edilebilir bir düzeyde sağlar. Reçineye ilave edilecek hızlandırıcı miktarı, kullanılan reçine tipine, ortam sıcaklığına ve istenen jel süresine göre değişiklikler göstermektedir. Genel olarak %0,05-0,6 aralığında (reçine miktarına bağlı olarak) DMA ilave edilebilir.
AkzoNobel - NL Serisi
Kobalt - Amin Hızlandırıcıları
25 kg/bidon
Kobalt Hızlandırıcılar
NL-48P Kobalt oktoat %0.5
NL-49P Kobalt oktoat %1
NL-51P Kobalt oktoat %6
NL-53 Kobalt oktoat %10
NL-23 Kobalt/Amin karışımı %3
383 Metal komplesi %4
553 Metal komplesi %1.9
55028 Metal komplesi %2.2
Amin Hızlandırıcılar
NL-63-100 Dimetil anilin %99
NL-63-10P Dimetil anilin %10
NL-64-100 Dimetil anilin %99
NL-64-10P Dimetil anilin %10
NL-65-100 Dimetil-p-toludin %99
NL-65-10P Dimetil-p-toludin %10