Home
HSE&Q
REACH
REACH
REACH, 1 Haziran 2007 itibariyle yürürlüğe girmiş olan Avrupa Kimyasal bir düzenlemesidir. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) açılımı Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Kimyasalların sınırlandırılması anlamına gelmektedir.
Destek Seçenekleri
Ürünlerimizden en iyi sonucu alabilmeniz için çeşitli teknik destek seçenekleri sunuyoruz.
Sorum var
Ürün veya hizmetlerimiz ile ilgili soru sormak, bilgi edinmek veya sorun bildirmek için.
Daha fazla bilgi
Sıkça Sorulan Sorular
Ürünlerimiz hakkında sıkça sorulan soruları ve cevaplarını blog üzerinde görmek için.
Daha fazla bilgi
Online Dokümanlar
Çevrimiçi belgeler içinde ürün teknik bültenlerini, kılavuzları, katalog ve broşürleri indirmek için.
Daha fazla bilgi
Yukarıdan herhangi bir destek seçeneğini tercih edebilir veya
+90 (212) 509 31 90 no'lu telefonu arayarak (Pzt.-Cuma Saat 08:00-18:00 arası) uzman yardımı alabilir veya bize ulaşabilirsiniz.
REACH
REACH, Avrupa Birliği mevzuatının yeni ve önemli bir parçasıdır. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) açılımı Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Kimyasalların sınırlandırılması anlamına gelmektedir.
Yeni yönetmelik kimyasal ürünlerin güvenliği konusunda çok sayıda Avrupa Birliği Direktifleri ve düzenlemelerinin yerine geçecek biçimde hazırlanmıştır. REACH Tüzüğü, Avrupa Parlamentosu tarafından 18 Aralık 2006 tarihinde kabul edilmiş ve Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesinde L396 30 Aralık 2006 ayında yayınlanmıştır. Düzeltme sürümü ise L136 sayılı Avrupa Resmi Gazetesinde, Mayıs 29 2007 tarihinde yayınlanarak ve 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Amacı
REACH düzenlemeleri Avrupa Birliği (AB) tüm üye devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) tarafından kabul edilmiş; kimyasal ürünlerin imalat, ithalat ve pazarlamasını kontrol altına almak için hazırlanmıştır.
Avrupa Komisyonu tarafından önemli yararlar sağlayacına inanılan REACH kapsamında:
  • İnsan sağlığının ve çevrenin korunmasının sağlanması
  • AB kimya endüstrisi içinde yeniliğin teşvik edilmesi ve ürünler için yüksek güvenlik standartları oluşturulması
  • Tek bir AB düzenleme çatısı altında, hızlandırılmış bir karar verme sürecinin ve net zaman aralıkları oluşturulması hedeflenmektedir.
Poliya'nın REACH perspektifi
Poliya REACH'in altına yeten temeli, insan sağlığı ve çevre açısından risk yönetimi konusunda kimya endüstrisinin daha fazla sorumlukluk almasını ön gören yaklaşımı desteklemektedir. Bu yaklaşım ürünlerimizin üretim ve kullanımı aşamaları için temel ilke olarak kabul ettiğimiz Poliya SGÇ&K politikaları ile tam bir tutarlılık sergilemektedir.
Poliya, 2005 yılında 3'lü Sorumluluk anlaşmasına imza atmış, Avrupa Birliği - REACH konusunda, Cefic'in alt konfederasyonu olan Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) çatısı altında aktif olarak pozisyonunu net bir biçimde almıştır. Aynı endüstriyi paylaştığımız diğer sanayi kuruluşları ve meslektaşlarımız ile kimya endüstrisi için REACH implementasyonu konusunda işbirliklerimiz devam etmektedir.
Şu anda, Poliya'nın birinci dereceden önem verdiği nokta REACH konusunda iç ve dış ön hazırlıklarınve implementasyon projelerinin tamamlanması yönündedir. Bu süreç içinde satınaldığımız ve sattığımız ürünlerimizle ilgili hem müşterilerimiz ile iletişimimizi, hem de tedarikçilerimiz ile gerekli bilgi platformlarının oluşturmasını içermektedir.
Poliya'nın REACH konusunda pozisyonu
Poliya REACH prosedürlerini yakından takip etmekte ve bu AB yönetmeliğine uymayı taahhüt etmektedir. Poliya'nın Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesinde dağıtımı yapılan ve satılan ürününlerinin büyük çoğunluğunu polimerler ve karışımlar oluşturmaktadır. Polimerler ve karışımlar REACH EC 1907/2006 düzenlemesine göre muhaftır.
Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından REACH yönetmeliğine uyum çerçevesinde Poliya üretim tesislerinde polimer üretimi için kullanılan monomerlerin ön-kayıt işlemleri gerçekleştirilmektedir. Tedarik zincirimizde, alt kullanıcı olarak, tedarikçilerimiz ile sürekli iletişimimizi korumaktayız. Tedarikçilerimizin bize sağladıkları ürünler içinde kullanılan hammaddelerin tedarikçilerimizin üst tedarikçileri tarafından ön-kayıt işlemleri gerçekleştirmelerini takip ediyoruz. Bu geçiş süreci içinde, Poliya REACH konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirirken Avrupa'da yer alan müşterilerimiz için tedarik zincirinin istikrarını sağlamak ve ürün tedariklerini kesintisiz tutma yönünde kararlıyız.
Bilgi birikimimize dayanarak, Avrupa pazarı için üretilen Poliya ürünlerininde, kullanılan hammaddeler arasında ECHA web sitesinde 28 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan, Yüksek Endişe Veren Maddeler (SVHC) aday listesinde ürün bulunmamaktadır. Bu bilgi, tedarikçilerimizin bize verdikleri içerik açıklamaları temel alınarak sunulmuştur.